21 Ocak 2010 Perşembe

I am haunted by the Dodgy Dossier | Ibrahim al-Marashi - Times Online

I am haunted by the Dodgy Dossier Ibrahim al-Marashi - Times Online

An American in Iran | Ibrahim Al-Marashi | Comment is free | guardian.co.uk

An American in Iran Ibrahim Al-Marashi Comment is free guardian.co.uk

BELİRSİZLİK TOPLUMU'NUN KRİZİUluslararası ilişkiler, sağlık, tıp, iletişim, ekonomi, işletme, antropoloji, sosyoloji, ekoloji gibi çeşitli disiplinler tarafından ele alınan ‘risk’ ve ‘kriz’ konularının modernite ile birlikte gündelik yaşantımızı kuşattığı günümüzde; belirsizlik / kaos / tehlike / tehdit gibi kavramlar bir dönüşüm içindedir. Özellikle de 9/11’den bu yana topografisi değişen terörizmin, ekolojik risklerin, yeni salgınların (H1N1 veya halk arasındaki ismiyle domuz gribi gibi), ekonomik kriz gibi sorunların olumsuz etkilerinin ulusal sınırları aştığı ve risklerin hesap edilebilirliğinin, kamu güvenliğinin sürekli sorgulanır olduğu yüzyılımızda, ‘belirsizliğin hâkimiyeti’ dünyamızı tehdit etmektedir.

SAĞLIK İLETİŞİMİ ve MEDYAGünümüzün HIV/AIDS, kalp ve damar hastalıkları, şiddet, obezite, uyuşturucu ve sigara bağımlılığı gibi kamu sağlığı sorunlarıyla tıp biliminin tek başına mücadele etmesi beklenemez. İşte bu noktada ‘sağlık iletişimi’, iletişim stratejilerinin sağlığın geliştirilmesi amacıyla kullanıldığı ve kamu yararının esas alındığı çok disiplinli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

BASIN FOTOĞRAFÇILIĞIFotoğraf, icadından bu yana, dünyadaki büyük olayların hesabını vermekte kullanılabilecek bir araçmış gibi görünmüştür. Bu eser, imgenin bu belgesel amaçla kullanımının tarihçesini, bu kullanımın özellikle de imgeleri ve metinleri bir araya getirmeye olanak tanıyan baskı tekniklerinin gelişimine bağlı olarak analiz ederek dile getirmektedir.

Yazar, belgesel fotoğrafçılığından basın fotoğrafçılığına geçişin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra; ağır ağır ve biraz da geç olduğunu ortaya koymaktadır. Basın fotoğrafçılığı, basit illüstrasyondan gerçek bir tanıklığa dönüşmüştür ve bir insanın; basın fotoğrafçısının bakış açısını tasvir etmektedir:

Günümüzde televizyonla yayılan imgelerin artmasıyla karşı karşıya kalan basın fotoğrafı ajansları bir krizle tanışmıştır ve basın fotoğrafçısının mesleği de imgenin yayılmasında kullanılan yeni teknolojilere uyum sağlamaya zorlanmaktadır..

20 Ocak 2010 Çarşamba

KÜRESEL HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİ ve PROPAGANDANIN YENİ GÖRÜNÜMÜ

Bu yazı, Yrd.Doç.Dr.İnci Çınarlı'nın Ekim 2009'da Beta Yayınları tarafından yayınlanan Stratejik İletişim Yönetimi kitabında daha az kapsamlı olarak yer almaktadır.

Özet

         Kapitalist sistemin kendini meşrulaştırma araçlarından biri olan halkla ilişkiler; ‘algılama yönetimi’, ‘kamu diplomasisi’ ve ‘stratejik iletişim yönetimi’ gibi farklı isimlerle ama benzer strateji ve taktiklerle; eşit olmayan güç ilişkilerini pekiştirerek, tek yönlü, hegemonyayı olanaklı kılan bir özellik gösterdiği oranda propaganda ile benzeşmektedir.

        Günümüzde ekonomik açıdan gitgide güç kazanan ve politik olarak da oldukça aktif olan küresel halkla ilişkiler endüstrisi; müşterileri olan hükümetler ve işletmelerin hizmetinde; ‘kitlelerin rızasını ya da elit uyumluluğu’ üretmek amacıyla faaliyet göstermektedirler.

       Ağustos 2008 tarihinde Rusya ve Gürcistan arasındaki konvansiyonel savaşın arka planında yaşanan “görünmez” savaşta, her iki ülke de “davalarını” savunmak ve Batı kamuoyunda arzu ettikleri algılamaları, dolayısıyla da desteği elde etmek amacıyla Batılı küresel halkla ilişkiler/iletişim şirketlerinden medya ile ilişkiler ve lobicilik gibi hizmetler almıştır. Söz konusu halkla ilişkiler savaşı, 21.yy.da propagandanın değişen ve daha sofistike hale gelen yeni görünümünü yansıtmaktadır.

Anahtar kelimeler: halkla ilişkiler, propaganda, kamu diplomasisi, algılama yönetimi, küresel halkla ilişkiler şirketleri.

Global Public Relations Firms and The New Aspect of Propaganda

Abstract

       Public relations as one of the legitimization apparatus of the capitalist system, through different names such as ‘perception management’, ‘public diplomacy’ and ‘strategic communication management’, to the extent that using the same strategies and tactics strengthening the unequal power relationships; one-sided and enabling the hegemony, corresponds to classical patterns of propaganda.

       Global public relations industry which increasingly gaining economical power and also considerably active in politics, operates in order to ‘manufacturing consent of the public’ or ‘manufacturing compliance’ for the interest of his clients; governments or corporations.

       In August 2008, through the invisible war at the background of the conventional Russian-Georgian war, western public relations/communication firms provided media relations and lobbying services for both countries in order to “defend their cases” and to secure their desired perceptions and consequently to gain the support of the western public opinion. Such public relations war reflects the altering and more sophisticated new aspect of the propaganda in the 21st century.

Key words: public relations, propaganda, public diplomacy, perception management, global public relations firms.